A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Krotoszyce
 Drukuj

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji publicznej złożenie wniosku o wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu.
Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.
W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
Co do zasady,zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony. Natomiast jeżeli w ciągu 3 lat od wydania decyzji zjazd nie został wybudowany, decyzja o wydaniu zezwolenia wygasa.

Kogo dotyczy

Osób i instytucji zamierzających ustalić miejsce wjazdu/wyjazdu do posesji.

Czas realizacji

Do 30 dni.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek dla lokalizacji lub przebudowy zjazdu do budynku mieszkalnego, tzw. indywidualny – bez opłaty skarbowej
  • Wniosek dla lokalizacji lub przebudowy zjazdu do działalności gosp. i pól uprawnych, tzw. publiczny – z opłatą skarbową

Opłaty

82 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

© 2024 Urząd Gminy Krotoszyce
aplikacja: 1.10.001.003, baza: 1.8.5.8