A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Krotoszyce

Infrastruktura

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

© 2022 Urząd Gminy Krotoszyce
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.9